ΕΡΓΑΣΙΑ: Στα σκαριά 2.289 προσλήψεις, οι προκηρύξεις που είναι προ των πυλών

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 11K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης) και στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021.

Για ορισμένες θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (ή τους κυρίους αποδεκτούς τίτλους σπουδών), οι κενές θέσεις θα καλυφθούν «επικουρικώς» από υποψήφιους με μειωμένα πρόσθετα προσόντα (ή άλλους τίτλους σπουδών) και αν πάλι δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, θα καλυφθούν σε δεύτερο βαθμό επικουρίας με ακόμα λιγότερα απαραίτητα προσόντα.

Οι θέσεις για τις οποίες υπάρχει επικουρική κάλυψη θα καλυφθούν από υποψήφιους που έχουν τα πλήρη απαραίτητα προσόντα (και τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών) και μόνο σε περίπτωση που θα παραμείνουν κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα «α΄ επικουρίας», «β΄ επικουρίας».

Στις θέσεις για τις οποίες ισχύουν ένας ή περισσότεροι βαθμοί επικουρίας (α, β), οι επικουρίες αυτές αναγράφονται στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων μαζί με τα πρόσθετα προσόντα (ή τίτλους σπουδών) που αντιστοιχούν στον κάθε βαθμό επικουρίας.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο νέα προκήρυξη για 15 μόνιμες θέσεις

Στο Εθνικό Τυπογραφείο στάλθηκε νέα προκήρυξη για μονίμους μέσω ΑΣΕΠ και πρόκειται για την 7Ε/2021.

Αφορά στην πρόσληψη 15 ατόμων στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ) και στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας (Υπουργείο Οικονομικών) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Στα πρόσθετα προσόντα της προκήρυξης είναι η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν. 002 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

277 μόνιμες προσλήψεις σε 16 φορείς

Σχεδόν έτοιμη είναι η μεγάλη προκήρυξη του υπουργείου Παιδείας που θα αφορά σε 277 προσλήψεις αορίστου χρόνου. Σύμφωνα με πληροφορίες το ΑΣΕΠ επεξεργάζεται τις τελευταίες λεπτομερείες και μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να την στείλει στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Μέσω του νέου διαγωνισμού θα καλυφθούν ανάγκες 16 φορέων ανάμεσα τους και πολλών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Οι ειδικότητες που αναμένεται να ζητηθούν στην νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ είναι: διοικητικοί, υπάλληλοι πληροφορικής, λογιστές, καθαριστές, κ.α.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικών αναμένεται να γίνουν δεκτά όλα τα πτυχία ή διπλώματα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής.

Υπουργείο Παιδείας (κεντρική υπηρεσία) 185
Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης 5
Πανεπιστήμιο Κρήτης 5
ΑΠΘ 12
ΠΔΕ Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 19
ΑΣΚΤ 2
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 5
Γενικά Αρχεία του Κράτους 14
Πολυτεχνείο Κρήτης 2
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 5
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 3
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 7
ΕΜΠ 5
Χαροκόπειο Παν/μίο 2
ΔΠΘ 5
Ιερά Μητρόπολη Σάμου, Ικαρίας και Κορσέων 1

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

SOS ΘΕΜΑ: Άμεσα μέτρα για την αποφυγή κι άλλων ατυχημάτων από αγριογούρουνα στα Σέρβια


1.477 μόνιμοι στους δήμους

Πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να «τρέξει» η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.477 μόνιμες θέσεις σε δήμους.Στην συντριπτική τους πλειοψηφία η προκήρυξη θα περιλαμβάνει θέσεις μηχανικών, οικονομολόγων και στελεχών πληροφορικής προκειμένου να συμβάλουν στην κατασκευή μικρών και μεγάλων έργων από τους δήμους, το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή αλλά και στο συνολικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας.

Σε αυτή την κατεύθυνση οι ειδικότητες μεταξύ άλλων θα αφορούν, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Γεωτεχνικών – Κτηνιατρικής, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνίατρος), ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνος), ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων), ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος), ΠΕ Μηχανικών (Αγρονόμος – Τοπογράφος), ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικός Μηχανικός), ΠΕ Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, ΠΕ Γεωτεχνικών Κτηνιάτρων, ΤΕ Μηχανικών (Δομικών Έργων / Έργων Υποδομής), ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Κοινωνικών Λειτουργών).

470 διοικητικοί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Διοικητικό προσωπικό ζητά να καλύψει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Νοσηλευτών και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.

Αμεσα θα ανακοινωθεί νέα προκήρυξη για 470 μόνιμες θέσεις.Post a Comment

Νεότερη Παλαιότερη